logo

Tarieven en vergoedingen

Ingaande 1 januari 2016 is de bekostiging van psychologische hulp aan jeugdigen tot en met 18 jaar ingrijpend gewijzigd, namelijk overgedragen aan de Gemeenten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een beschikking van het sociale dorpsteam nodig, dat in alle dorpen c.q. plaatsen in de omgeving is ingesteld. Met een verwijsbrief van de huisarts voor uw zoon of dochter zal een beschikking door het dorpsteam worden afgegeven.

Voor (meestal slechts gedeeltelijke) bekostiging van psychologische hulp aan volwassenen dient men zich tot de eigen ziektekostenverzekering te wenden. Heeft u een polis-in-natura dan wordt niet of weinig vergoed door de verzekeraar, omdat MaMacoach geen contracten (meer) heeft met zorgverzekeraars. Heeft u een restitutie-polis, dan zal de zorgverzekeraar u een behoorlijk gedeelte van de declaratie van MaMacoach vergoeden; de omvang van dat gedeelte verschilt per verzekeraar.

Het eerste (intake-)gesprek wordt ook in rekening gebracht. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt het eveneens in rekening gebracht.

Mocht u geen gebruik willen maken van de vergoeding van de Gemeente (jeugdigen) of zorgverzekeraar (volwassenen) dan brengt MaMaCoach u het volgende tarief in rekening:

Individueel consult € 105,=