logo

Kwaliteit

MaMaCoach besteedt aandacht aan handhaving en verhoging van de kwaliteit van de geboden zorg. Regelmatige nascholing en intervisie met collega's behoren daartoe. 

Bovendien werkt MaMaCoach aan het introduceren van een valide instrument om u de mogelijkheid te bieden  de kwaliteit van de geboden hulpverlening te evalueren. Zolang dit instrument niet beschikbaar is gebruikt MaMaCoach een papieren evaluatieformulier waarop u uw mening over de geboden kwaliteit kenbaar kan maken. Vanzelfsprekend gebruikt MamaCoach deze informatie om de manier van werken te verbeteren.

Mocht u toch ontevreden zijn over de geboden zorg en ondersteuning, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Het NIP houdt iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur telefonisch spreekuur, waar u kunt overleggen en informatie inwinnen over de klachtenprocedure: telefoon 030 - 820 15 00.