logo

Wat doet MaMacoach, of wat kan MaMacoach doen?

MaMaCoach kijkt samen met u altijd eerst naar de interactie tussen u en uw kind. Vaak is hierin door te kijken naar het bieden van structuur en het stellen van grenzen al veel winst te behalen en oplossingen voor vragen en/of problemen te vinden. Daarnaast kijkt MaMaCoach naar zogenaamde kindfactoren. Dat wil zeggen zij probeert uit te vinden wat er specifiek is aan uw kind. De aard of het temperament van uw kind kan zodanig zijn dat MaMaCoach u zal adviseren in de interactie met uw kind hier rekening mee te houden.

Om dit uit te vinden doet MaMaCoach onderzoek in:

  • gesprekken met u, eventueel in aanwezigheid van uw kind(eren)
  • afhankelijk van de leeftijd observaties van uw kind in de speelkamer, alleen of samen met u
  • of gesprekken met uw kind alleen.

In vervolg hierop kan MaMaCoach laten testen op intelligentie, dyslexie, emotionele problematiek. Hiertoe werkt MaMaCoach samen met collega’s die hiertoe bevoegd zijn en expertise op dit gebied hebben. MaMaCoach doet verslag van de bevindingen van het onderzoek en zoekt samen met u naar het antwoord op uw vraag. Dat kan zijn behandeling in de vorm van gezinsgesprekken, individuele gesprekken, speltherapie, psycho-educatie over AD(H)D en autistiform gedrag.

Bij het in balans blijven bij het combineren van werk en zorg voor het gezin, kijkt MaMaCoach samen met u naar de belasting vanuit het werk en naar die vanuit het gezin. Dat kan uitmonden in adviezen over time management, onderbrengen van activiteiten in het gezin in een voor iedereen overzichtelijke structuur en dergelijke.