logo

En dan is je kind hoogbegaafd

woensdag 08 december 2010 17:20

Wat is dat toch voor rare term hoogbegaafd. Er klinkt iets in door van hoge verwachtingen en verzekerde toekomst. Toekomst van wat? Vooral als de term valt in gesprekken met ouders van jonge kinderen, reageren ouders een beetje besmuikt: nou ja, nou ja, we denken niet direct dat we een professor in huis hebben maar. . We willen natuurlijk ons kind niet pushen, niks bijzonders gewoon blijven. IQ test doen, ach we willen geen stempeltje. Ik snap dat allemaal best. Maar toch..

Pieter 7 jaar, groep 4, was een onhandelbare leerling. Hij deed de helft van de tijd niet mee met de rest van de klas. Hij zat te mokken boven zijn werk en weigerde absoluut met rekenen mee te doen. Juf bracht hij tot wanhoop. Althans één juf, want ook het onderwijs is parttime werk. Andere juf kon beter met Pieter uit de voeten en voor haar deed hij nog al eens iets aan zijn werk.Thuis was Pieter ook geen lieverdje. Zij zijn broertje van vier jaar behoorlijk op zijn kop en de conflicten tussen de twee brachten de ouders op hum beurt tot wanhoop. Eigenlijk lukte het hen ook niet Pieter met straffen te bereiken. Straf gleed als teflon langs hem af. Alleen een verbod om achter de computer te zitten deed hem iets.

Ouders waren wel ten einde raad toen ik hen voor het eerst zag. We lieten gelijk een IO test doen want bij problemen met schoolwerk wil je weten hoe met intelligentie van een kind gesteld is. Nou, Pieter bleek een uitzonderlijk hoog IQ te hebben van 142. Dan ben je hoogbegaafd. Maar dan ben je er nog niet, dat bleek al. De school was verbaasd over deze uitslag en reageerden zoals wel vaker op scholen gebeurt: als je zo slim bent dan heb je toch met dat hele schoolse leren geen probleem, waarom Pieter maakt je dan gewoon je rekenen niet af.

Tja, leg dat dan maar eens uit. Mag je dan zeggen dat hoogbegaafd net zo lastig is als zwakbegaafd. Een kind met een IQ van 140 zit net zo ver van het gemiddelde 100 af als een kind met een IQ van 60. En waarschijnlijk wringt daar de schoen. Tegen dat laatste kind zeggen we ook niet: nou een beetje minder sommetje maken en een beetje minder snel dan moet het wel lukken. Nee voor deze kinderen hebben we een totaal ander onderwijs ontworpen en terecht. Met IQ 140 lig je cognitief eigenlijk 40 % op je leeftijdgenoten vooruit, behoor je tot 2% van de bevolking met zo’n hoge gemeten intelligentie. Dat betekent dat op  100 kinderen statistisch gezien je één gelijke tegenkomt, zo alleen ben je dus. Hoe groot is de kans dat je leert van onderwijs dat op het gemiddelde kind is toegesneden?

De ouders van Pieter hadden grote aarzelingen hun kind van school te laten veranderen. Ook toen bleek dat de school van Pieter buiten dit gemiddelde niets extra kon of wilde aanbieden (in groep 1,2 en 3 was dit door juffen die lol in Pieter hadden wel gebeurd) Ze hadden zoals dat heet geen beleid op versnellen (sneller doorgaan naar een volgende groep overslaan), verdiepen, verbreding en compacten van de leerstof. Maar, Pieter had zoveel goed sociale contacten in de klas vonden de ouders en ze waren bang hem van zijn vriendjes te beroven, als ze hem naar een andere school zouden sturen.

U voelt hem misschien al komen. Ouders hebben tenslotte wel besloten een andere school te zoeken en dan één waar het team getraind is in hoogbegaafdheid, waar een zgn plusklas is, waar versnellen, verbreden, compacten geen exotische termen zijn. Pieter en zijn ouders zijn er nog niet, maar ze leggen nu een stevig fundament voor de Pieters toekomstige ‘rendement’.

Hij geniet op zijn nieuwe school, werkt hard, is uitgedaagd en…laat zijn broertje behoorlijk met rust.

- Elly Samsom