logo

MaMaCoach

MaMacoach is een praktijk voor eerstelijns psychologische hulp aan jeugdigen en hun ouders.  Jeugdigen, dat wil zeggen zeer jonge kinderen (vanaf 0 jaar) tot en met pubers en jong volwassenen. MaMaCoach, gevestigd in Driebergen, is sterk in het begeleiden van ouders die in balans willen blijven in het combineren van zorg en werk.

Eerstelijns psychologische hulp wil zeggen dat MaMaCoach breed en generalistisch werkt, vergelijkbaar met een huisarts in de somatische zorg. Samen met u bekijkt MaMaCoach ‘wat uw hulpvraag is’ en zoekt MaMaCoach samen met u welk antwoord hierbij past. Dat antwoord kan zijn enkele gesprekken als opvoedingsondersteuning bij een opvoedingsvraag tot een langduriger specifieke behandeling van bijvoorbeeld een angststoornis.

Ook kan MaMaCoach inzicht geven of er bij gedragsproblemen van kinderen sprake is van een opvoedingsprobleem of zgn kindprobleem. Bij dit laatste kunt u denken aan ADD, ADHD, ASS (autistisch spectrum syndroom), hoogbegaafdheid.

MaMaCoach biedt daartoe in samenwerking met u goede mogelijkheden tot diagnostiek. Als het nodig is verwijst MamaCoach naar meer gespecialiseerde hulp, voor allereerst professionele diagnostiek en eventueel daaruit voortvloeiende behandeling.

N.B. MaMaCoach heeft een wachtlijst, die per periode varieert met enkele weken. Neem voor de actuele situatie contact met mij op.